Yamaha CVP-307 Electronic Keyboard User Manual


 
CVP-309/307
BRUKSANVISNING
För information om montering av stativ — se sidorna 206-211 i denna bruksanvisning.
VIKTIGT —Kontrollera nätspänningen—
Försäkra Dig om att den nätspänning Du tänker ansluta till överensstämmer med det volttal som finns angivet på typplåten som sitter
på undersidan av instrumentet. Det kan förekomma en spänningsväljare på instrumentets undersida nära nätkabeln. Se i sådana fall
till att denna är inställd på rätt spänning. Spänningsväljaren är inställd på 240V när instrumentet levereras. Använd en vanlig skruv-
mejsel för att vrida spänningsväljaren till önskat läge.
CVP-309/307
BRUKSANVISNING
SE
BGA0
404YCXX3.2-01
Printed in Sweden
U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2004 Yamaha Corporation
Översättning och svensk bearbetning
Conny Werner
För ytterligare information, kontakta
Yamaha Scandinavia AB
Box 30053
400 43 Göteborg
telefon
031 – 89 34 00
e-post
info@yamaha.se
Clavinova Web site (English only)
http://www.yamahaclavinova.com/
Yamaha Manual Library
http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/