The Singing Machine SMG-151 Karaoke Machine User Manual


 
LOCALIZACIÓN DE CONTROLES
S5
13 1412
2
3
4
6
1
7
8
9
10
5
11
15
SMG-151
16
17
18
21
22
23
24
19
20
25
26
27
VISTA DE ARRIBA
VISTA TRASERA
2928 30 3132 33 34 35 36
1. LED ON / OFF
2. FUNCIÓN SELECTOR
(CDG/RADIO/AUX/OFF)
4.
5.
6.
7.
8. Botón de AUDIO
9.
10.
11. PANTALLA
12. ECO/TECLA -
13.
14.
15. LCD
16. Alza
17.
18.
19. Antena
20. Botón de Sintonía
21. -10
22. +10
23.
24.
25.
26.
27.
3. Control MIC VOLUME
Control MASTER VOLUME
Altavoz
Botón PROGRAM
Botón REPEAT
Botón CONTROL AUTOM TICO DE VOZ
(A.V.C.)
Botón MP3 Y JPG
Botón
Botón de
Botón de ECO/TECLA
Botón de ECO/TECLA +
Indicador FM (ST.)
Selector de Banda
Botón de pistas
Botón de pistas
Botón PLAY/PAUSE
Botón SKIP
Botón STOP
Botón SKIP
Numero del Modelo
28. Toma de ENTRADA AUDIO (E)
29. Toma para fono de oído
30. Conectador MIC 1
31. Conectador MIC 2
32. Toma de SALIDA AUDIO (E)
33. Toma de SALIDA AUDIO (D)
34. Toma de SALIDA del VIDEO
35. Enchufe AC
36. Toma de ENTRADA AUDIO (D)
Á
ESPAÑOL