Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
3
Dank u voor de aanschaf van de Yamaha Clavinova! Wij adviseren u deze handleiding zorgvuldig te lezen zodat u
optimaal gebruik kunt maken van de geavanceerde en handige functies van de Clavinova.
We adviseren u ook deze gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats te bewaren voor toekomstige
raadpleging.
Over deze gebruikershandleiding en
de Data List
De documentatie en het referentiemateriaal voor dit instrument bestaan uit de volgende onderdelen:
Gebruikershandleiding (dit boek)
Inleiding (pagina 2):
Lees dit gedeelte eerst.
Naslaginformatie (pagina 16):
In dit gedeelte wordt gedetailleerd uitgelegd hoe u de veelzijdige functies van de Clavinova kunt instellen.
Appendix (pagina 98):
In dit gedeelte vindt u referentiemateriaal.
Data List
U kunt verschillende MIDI-referentiematerialen, zoals de MIDI Data Format and MIDI Implementation Chart,
downloaden van de Yamaha Manual Library.
Maak verbinding met internet, ga naar de volgende website, typ de modelnaam van uw instrument (bijvoorbeeld
'CLP-370') in het tekstvak Model Name en klik op de knop Search.
Yamaha Manual Library (handleidingen voor downloaden)
http://www.yamaha.co.jp/manual/
*De modellen CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 worden in deze gebruikershandleiding vaak de CLP/Clavinova genoemd.
*De afbeeldingen en LED-schermen in deze Nederlandstalige handleiding zijn uitsluitend voor instructiedoeleinden en kunnen
enigszins afwijken van uw instrument.
*De schermafbeeldingen die in deze gebruikershandleiding worden weergegeven, zijn afkomstig van de CLP-370.
*Het kopiëren van commercieel verkrijgbare muziekgegevens, inclusief maar niet beperkt tot MIDI-gegevens en/of audiogegevens, is
strikt verboden, uitgezonderd voor persoonlijk gebruik.
(CLP-370/340, CLP-S308/S306) In dit product is AVE-TCP™, een TCP/IP-protocolstack van ACCESS Co., Ltd.,
geïnstalleerd.
Copyright © 1997-2008 ACCESS CO., LTD.
(CLP-370/340, CLP-S308/S306) In dit product is AVE™-SSL, een coderingsmoduletechnologie van ACCESS Co., Ltd.,
geïnstalleerd.
Copyright © 1997-2008 ACCESS CO., LTD.
Handelsmerken:
•Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft® Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
•SmartMedia is een handelsmerk van de Toshiba Corporation.
•Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
OPMERKINGEN OVER AUTEURSRECHTEN
Dit product bevat en gaat vergezeld van computerprogramma's en inhoud waarvan Yamaha alle auteursrechten heeft of waarvan het over de
licenties beschikt om gebruik te mogen maken van de auteursrechten van derden. Onder dergelijk materiaal waarop auteursrechten berusten,
vallen, zonder enige beperkingen, alle computersoftware, stijlbestanden, MIDI-bestanden, WAVE-gegevens, bladmuziek en geluidsopnamen.
Elk ongeautoriseerd gebruik van dergelijke programma's en inhoud, buiten het persoonlijke gebruik van de koper, is volgens de desbetreffende
wettelijke bepalingen niet toegestaan. Elke schending van auteursrechten heeft strafrechtelijke gevolgen. MAAK, DISTRIBUEER OF GEBRUIK
GEEN ILLEGALE KOPIEËN.