Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
Werken met songs op een USB-opslagapparaat
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
39
Song-files verwijderen
1. Selecteer een song-file die moet worden
verwijderd.
Druk op de [FILE]-knop. (De indicator 'DEL/FORMAT' licht op.)
Druk vervolgens tegelijkertijd op de knoppen [–/NO][+/YES] om een file
te selecteren die u wilt verwijderen terwijl u de knop [FILE] ingedrukt houdt.
Er worden twee typen files weergegeven, in de onderstaande volgorde:
Sxx....... SMF-songs
xxx....... Externe songs (commercieel verkrijgbare songs of songs die zijn
bewerkt op een computer)
2. Verwijder de file.
Nadat u de knop [FILE] hebt losgelaten, wordt 'n y (nee of ja)' weergegeven in de
display. Als u de file wilt verwijderen, drukt u op de knop [+/YES]. Als nogmaals
'n-y' wordt weergegeven in de display om te bevestigen of u de file werkelijk wilt
verwijderen, drukt u nogmaals op de knop [+/YES].
Als u de song niet wilt verwijderen, drukt u op de knop [–/NO].
LET OP
Terwijl het instrument toegang zoekt tot data (bijvoorbeeld bij het opslaan,
verwijderen, laden en formatteren) en terwijl het USB-opslagapparaat wordt gekoppeld
(meteen na het aansluiten: totdat de LOAD TO USER-LED niet meer knippert), mag u
de USB-kabel NIET verwijderen, de media NIET uit het apparaat verwijderen en de
apparaten NIET uitschakelen. Als u dit toch doet, kunnen de data op een of beide
apparaten beschadigd raken.
3. Verlaat de modus voor file-handelingen.
Druk op de knop [FILE] om de modus voor filehandelingen te verlaten.
(De indicators bij FILE gaan uit.)
CLP
-
370
1 3 1 2
OPMERKING
Beluister de te verwijderen song
voordat u deze verwijdert.
Er kunnen geen songs meer
worden afgespeeld nadat u
de verwijderingsmodus hebt
geactiveerd.
Procedure
OPMERKING
Alleen files die data bevatten
worden weergegeven.
OPMERKING
De volgende typen songs kunnen
niet worden verwijderd. Als u een
dergelijke song probeert te
verwijderen, wordt 'Pro'
(Protected) weergegeven in
de display. Dit betekent dat de
song is beveiligd.
Beveiligde songs
(extensie: Cxx, Exx of SME)
Disklavier Piano Soft-songs
OPMERKING
Bij SMF-songs (Sxx) worden
vaste songnummers gebruikt, die
niet worden gewijzigd door het
verwijderen van files.
De songnummers van externe
songs zijn echter niet vast en
kunnen wel veranderen als
externe songs worden verwijderd.