Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
NEDERLANDS
41
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
Omgaan met het USB-opslagapparaat
(USB-flashgeheugen/disk, enz.)
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van
de USB [TO DEVICE]-aansluiting
Dit instrument heeft een ingebouwde USB [TO DEVICE]-
aansluiting. Ga voorzichtig om met het USB-apparaat als
u dit op de aansluiting aansluit. Volg de onderstaande
belangrijke voorzorgsmaatregelen.
Compatibele USB-apparaten
USB-opslagapparaten (flashgeheugen, diskdrive,
vasteschijfstation, enz.)
Het instrument ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle
commercieel beschikbare USB-apparaten. Yamaha kan de
werking niet garanderen van USB-apparaten die u
aanschaft. Ga voordat u een USB-apparaat aanschaft voor
gebruik met dit instrument naar de volgende webpagina:
http://music.yamaha.com/download/
USB-apparaat aansluiten
Zorg als u een USB-apparaat aansluit op de USB
[TO DEVICE]
-aansluiting, dat u de juiste aansluiting op het
apparaat gebruikt en in de juiste richting aansluit.
LET OP
Als u een USB-apparaat hebt aangesloten op de USB
[TO DEVICE]-aansluiting op het bovenpaneel, moet u dit
verwijderen voordat u de toetsenklep sluit. Als u de toetsenklep
sluit terwijl het USB-apparaat nog is aangesloten, kan het USB-
apparaat beschadigd raken.
USB-opslagapparaten gebruiken
Als u het instrument aansluit op een USB-
opslagapparaat, kunt u de data die u hebt gemaakt,
opslaan op het aangesloten apparaat en data lezen van
het aangesloten apparaat.
Het nummer van het te gebruiken USB-
opslagapparaat
Er kan slechts één USB-opslagapparaat worden
aangesloten op de aansluiting USB [TO DEVICE].
USB-opslagmedia formatteren
Als een USB-opslagapparaat is aangesloten of er als er
een medium is geplaatst, kan er een bericht verschijnen
waarin u wordt gevraagd het apparaat/medium
te formatteren. Als dat gebeurt, voert u de Format-
bewerking uit (pagina 40).
LET OP
Met de formatteerhandeling worden alle reeds bestaande data
overschreven. Zorg ervoor dat het medium dat u formatteert
geen belangrijke data bevat.
Uw data beveiligen (schrijfbeveiliging)
Pas de schrijfbeveiliging toe die bij het opslagapparaat of
het opslagmedium is geleverd, om te voorkomen dat
belangrijke data onopzettelijk worden gewist. Als u data
op het USB-opslagapparaat wilt opslaan, zorgt u ervoor
dat u de schrijfbeveiliging uitschakelt.
USB-opslagapparaat aansluiten/verwijderen
Controleer voordat u het medium van het apparaat
verwijdert of het instrument geen gegevens gebruikt
(zoals bij het opslaan, kopiëren en verwijderen van
gegevens).
LET OP
Vermijd het snel achter elkaar aan-/uitzetten van het USB-
opslagapparaat, of het te vaak aansluiten/loskoppelen van het
apparaat. Als u dit doet, loopt u het risico dat het instrument
vastloopt. Terwijl het instrument toegang zoekt tot data
(bijvoorbeeld bij het opslaan, laden, verwijderen en formatteren)
en terwijl het USB-opslagapparaat wordt gekoppeld (meteen na
het aansluiten), mag u de USB-kabel NIET verwijderen, de media
NIET uit het apparaat verwijderen en de apparaten NIET
uitschakelen. Als u dit toch doet, kunnen de data op een of beide
apparaten beschadigd raken.
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van
de aansluiting USB [TO HOST]
Als u de computer verbindt met de aansluiting USB
[TO HOST], zorgt u ervoor dat u de volgende punten in
acht neemt.
Als u dit niet doet, loopt u het risico dat de computer
vastloopt en dat data worden beschadigd of verloren gaan.
Als de computer of het instrument vastloopt, start u de
toepassingssoftware of het besturingssysteem van de
computer opnieuw op, of schakelt u het instrument uit
en weer in.
LET OP
Gebruik een USB-kabel van het type AB die niet langer is dan
ongeveer 3 meter.
•Voordat u de computer op de USB [TO HOST]-aansluiting
aansluit, haalt u de computer uit eventuele energiebesparende
modi (zoals de sluimerstand, de slaapstand of stand-by).
•Voordat u het instrument inschakelt, verbindt u de computer
met de USB [TO HOST]-aansluiting.
Ga als volgt te werk voordat u het instrument aan/uitzet, of de
USB-kabel verbindt met of loskoppelt van de aansluiting USB
[TO HOST].
- Sluit eventuele op de computer draaiende
softwaretoepassingen.
- Zorg ervoor dat er geen gegevens door het instrument
worden verzonden. (Er worden alleen gegevens verzonden
als er noten op het toetsenbord worden gespeeld of als er
een song wordt afgespeeld.)
Als er een USB-apparaat op het instrument is aangesloten,
wacht u minimaal zes seconden tussen deze handelingen: (1)
het uitzetten en vervolgens weer aanzetten van het
instrument, of (2) het aansluiten en vervolgens weer loshalen
van de USB-kabel en andersom.
OPMERKING
Zie de gebruikershandleiding bij het USB-apparaat voor meer
informatie over het omgaan met USB-apparaten.
OPMERKING
Andere USB-apparaten zoals een computertoetsenbord of muis
kunnen niet worden gebruikt.
OPMERKING
Hoewel cd-r/rw-stations kunnen worden gebruikt om data op het
instrument in te lezen, kunnen deze niet worden gebruikt voor het
opslaan van data.