Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
8
Inhoudsopgave
Inleiding
Over deze gebruikershandleiding en de Data List ................................................................. 3
Accessoires............................................................................................................................... 6
Bedieningspaneel en aansluitingen ...................................................................................... 10
Voordat u de Clavinova gebruikt.......................................................................................... 12
Toetsenklep ..................................................................................................................................................12
Muziekstandaard .........................................................................................................................................13
Muzieksteuntjes (CLP-370/340).................................................................................................................14
Inschakelen van het instrument..................................................................................................................14
Het volume instellen....................................................................................................................................15
Een hoofdtelefoon gebruiken......................................................................................................................15
De luidsprekerschakelaar gebruiken...........................................................................................................15
Luisteren naar de demonstratiemelodieën.......................................................................... 16
Referentie
Luisteren naar de 50 pianopresetsongs............................................................................... 17
Een partij voor één hand oefenen met de 50 presetsongs (functie voor annuleren van partijen) ..........18
A-B Repeat voor 50 presetsongs .................................................................................................................19
Voices selecteren en bespelen .............................................................................................. 20
Voices selecteren ..........................................................................................................................................20
De pedalen gebruiken..................................................................................................................................21
Variaties aanbrengen in het geluid — [VARIATION] (CLP-370/340)/[BRILLIANCE]/
[REVERB]/[EFFECT]/[DAMPER RES.]....................................................................................................22
Aanslaggevoeligheid — [TOUCH].............................................................................................................24
Transponeren — [TRANSPOSE] ...............................................................................................................25
Twee voices combineren (duale modus)....................................................................................................26
Het toetsenbord opsplitsen en twee verschillende voices bespelen (splitmode) (CLP-370/340)............27
De metronoom gebruiken...........................................................................................................................29
Uw spel opnemen.................................................................................................................. 30
Uw spel snel opnemen.................................................................................................................................30
Een opgenomen song afspelen....................................................................................................................32
Een eerder opgenomen song opnieuw opnemen.......................................................................................32
Opnemen naar RIGHT/LEFT-parts ...........................................................................................................33
De aanvangsinstellingen wijzigen (data opgenomen aan het begin van een song)..................................35
Werken met songs op een USB-opslagapparaat .................................................................. 36
Opslaan en laden..........................................................................................................................................36
Een song opslaan..........................................................................................................................................37
Een song laden .............................................................................................................................................38
Song-files verwijderen .................................................................................................................................39
Het USB-opslagapparaat formatteren ........................................................................................................40
Omgaan met het USB-opslagapparaat (USB-flashgeheugen/disk, enz.)..................................................41
Omgaan met de diskettedrive (FDD) en diskettes.....................................................................................42
Songs afspelen ...................................................................................................................... 43
Gebruikerssongs/externe songs afspelen op het instrument .....................................................................44
Gebruikerssongs afspelen vanaf een USB-opslagapparaat ........................................................................45
Handige afspeelfuncties...............................................................................................................................45