Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
Rechtstreekse internetverbinding (CLP-370/340, CLP-S308/S306)
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
46
Rechtstreekse internetverbinding
(CLP-370/340, CLP-S308/S306)
Met deze voorziening kunt u uw instrument rechtstreeks op internet aansluiten. Via een service op de speciale Yamaha-
website kunt u een reeks songs (songdata) uit verschillende muziekgenres als achtergrondmuziek afspelen.
In dit gedeelte worden termen gebruikt die computers en online communicatie betreffen. Mogelijk bent u niet vertrouwd
met deze termen. U kunt de betekenis van de termen opzoeken in de 'Verklarende woordenlijst van internettermen' op
pagina 57.
Het instrument configureren voor internetverbinding
U kunt het instrument verbinden met een permanente online verbinding (ADSL,
glasvezelkabel, kabelinternet, enz.) via een router of een modem die is uitgerust met
een router. Ga naar de Yamaha-website voor de meest recente services en specifieke
instructies over het verbinden (evenals voor informatie over compatibele apparaten,
enz.):
http://music.yamaha.com/idc/
U moet een abonnement op een internetservice of bij een internetleverancier nemen
voordat u de internetverbinding kunt gebruiken.
Aansluitvoorbeeld 1: Aansluiten via een kabel (via een modem
zonder ingebouwde router)
OPMERKING
Afhankelijk van de
internetverbinding is het mogelijk
dat u geen twee of meer
apparaten kunt aansluiten
(bijvoorbeeld een computer en
het instrument), afhankelijk van
het contract dat u met uw
provider hebt. Dit betekent dat u
geen verbinding kunt maken met
het instrument. Controleer bij
twijfel uw contract of neem
contact op met uw leverancier.
OPMERKING
Sluit de netwerkkabel aan op
de [LAN]-poort.
OPMERKING
Bij sommige soorten modems is
een optioneel Ethernet-
hubnetwerk nodig voor het
tegelijkertijd aansluiten van
meerdere apparaten (zoals
computer, muziekinstrument,
enz.).
OPMERKING
Conform EU-regelgeving moeten
gebruikers binnen Europa een
STP-kabel (afgeschermde
gedraaide kabel) gebruiken
om elektromagnetische storing
te voorkomen.
Gebruik een computer om de verbinding met internet te maken en zorg dat u online bent
voordat u het instrument aansluit, aangezien er geen modem- of routerinstellingen via het
instrument zelf kunnen worden gemaakt.
Modem* zonder
routermogelijkheden
Router
Type kabel
Netwerkkabel
Netwerkkabel
[LAN]-poort
* Hier verwijst 'modem' naar een ADSL-modem, optisch netwerkapparaat (ONU) of
kabelmodem.