Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
Problemen oplossen
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
80
Problemen oplossen
Opties
Bank BC-100
Een comfortabele bank die in stijl overeenkomt met uw Yamaha Clavinova.
Stereohoofdtelefoon HPE-160
Uitzonderlijk goed klinkende lichtgewicht dynamische hoofdtelefoon met extra zachte oorkussentjes.
UD-FD01 USB-FDD-diskdrive
Diskdrive die op het instrument kan worden aangesloten voor het opslaan of laden van data.
Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing
De Clavinova gaat niet aan. De Clavinova is niet goed aangesloten. Steek de ene stekker van het netsnoer stevig
in de aansluiting op de Clavinova en de andere in het stopcontact (pagina 14).
Er is een klik of plop te horen als het
instrument wordt aan- of uitgezet.
Dit is normaal als er een elektrische stroom aan het instrument wordt geleverd.
Er is ruis te horen via de luidsprekers of
hoofdtelefoon.
De bijgeluiden kunnen het gevolg zijn van interferentie die veroorzaakt wordt door het
gebruik van een mobiele telefoon in de onmiddellijke nabijheid van de Clavinova.
Zet de mobiele telefoon uit, of gebruik deze verder bij de Clavinova vandaan.
Het totale volume is laag of er is geen geluid
te horen.
Het hoofdvolume is te laag ingesteld. Stel het in op een geschikt niveau met de
schuifregelaar [MASTER VOLUME].
Zorg ervoor dat er geen hoofdtelefoon is aangesloten op de
hoofdtelefoonaansluiting (als de schakelaar SPEAKER is ingesteld in de positie
'NORMAL'). Als de schakelaar SPEAKER is ingesteld op 'OFF', zet u deze op
'NORMAL' of 'ON' (pagina 15).
Zorg ervoor dat de lokale besturing (pagina 68) op 'ON' staat.
De luidsprekers worden niet uitgeschakeld als
er een hoofdtelefoon is aangesloten.
De SPEAKER-schakelaar staat mogelijk op 'ON'. Zet de SPEAKER-schakelaar in
de positie 'NORMAL' (pagina 15).
Het demperpedaal werkt niet of het geluid
geeft continu sustain, zelfs als het
demperpedaal niet is ingedrukt.
De pedaalkabel/-stekker is misschien niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat
de pedaalplug stevig op de juiste aansluiting is aangesloten (pagina 83, 86).
Het luidsprekergeluid wordt gewijzigd.
De AUX OUT-aansluiting is mogelijk aangesloten. Koppel de stekker los (zie
pagina 71).
Hoewel een USB-opslagapparaat is
aangesloten, gaat de USB-indicator SONG
SELECT niet branden als op de knop [SONG
SELECT] wordt gedrukt.
Het USB-opslagapparaat wordt mogelijk niet herkend door het instrument, afhankelijk
van het apparaat zelf of het tijdstip van herkenning.
1. (CLP-370/340) controleer de [SELECT]-schakelaar.
Als u overschakelt naar 'A', wordt de aansluiting van het bedieningspaneel
geselecteerd, terwijl als u overschakelt naar 'B' de aansluiting op het aansluitpaneel
aan de onderkant wordt geselecteerd.
2. Controleer of het apparaat niet beschadigd is.
Controleer of de indicator FILE 'LOAD TO USER' knippert nadat het USB-
opslagapparaat is aangesloten. Als de indicator niet knippert, is het apparaat
mogelijk beschadigd.
3. Controleer of de compatibiliteit van het apparaat is bevestigd door Yamaha
(pagina 73).
4. Selecteer nogmaals 'USB' bij SONG SELECT.
Mogelijk duurt het even voordat het instrument het USB-opslagapparaat herkent.
Druk nogmaals op de knop [SONG SELECT] om de indicator 'USB' in te schakelen.
Het USB-opslagapparaat reageert niet meer
(is gestopt).
Het USB-opslagapparaat is niet compatibel met het instrument. Gebruik alleen
apparaten waarvan de compatibiliteit is bevestigd door Yamaha (pagina 73).
Schakel het instrument uit en koppel het apparaat los en schakel het instrument
vervolgens weer in en sluit het apparaat weer aan.
De drie LED's 'SAVE TO USB', 'LOAD TO
USER' en 'DEL/FORMAT' bij de knop [FILE]
knipperen tegelijkertijd als er een
opslagapparaat wordt aangesloten.
Koppel het USB-opslagapparaat los en schakel het instrument uit.
Het USB-opslagapparaat is niet compatibel met het instrument.
De drie LED's 'SAVE TO USB', 'LOAD TO
USER' en 'DEL/FORMAT' bij de knop [FILE]
knipperen tegelijkertijd gedurende vijf
seconden als het USB-opslagapparaat wordt
gebruikt.
Koppel het USB-opslagapparaat één keer los en sluit het weer aan.
Er wordt niets aangegeven in de LED-display. Druk op de knop [–/NO] of [+YES] en probeer de handeling opnieuw uit te voeren.