Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
Gedetailleerde instellingen – [FUNCTION]
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
68
F7.2: (CLP-370/340)/F7.2: (CLP-S308/S306, CLP-330)
Selectie van MIDI-ontvangstkanaal
In elke MIDI-opstelling moeten de MIDI-kanalen van
de zendende en die van de ontvangende apparatuur
overeenkomen voor een juiste dataoverdracht. Met deze
parameter kunt u opgeven via welk kanaal de Clavinova
MIDI-gegevens ontvangt.
Instelbereik: ALL, 1&2, 1 – 16
Normale instelling: ALL
F7.3: (CLP-370/340)/F7.3: (CLP-S308/S306, CLP-330)
Lokale besturing ON/OFF
'Lokale besturing' verwijst naar het feit dat normaal het
toetsenbord zijn interne toongenerator bestuurt,
waardoor de interne voices direct vanaf het toetsenbord
kunnen worden bespeeld. In deze situatie is 'Lokale
besturing' ingeschakeld aangezien de interne
toongenerator lokaal wordt bestuurd door het eigen
toetsenbord.
Lokale besturing kan echter worden uitgezet, zodat het
toetsenbord van de niet de interne voices bespeelt, maar
de desbetreffende MIDI-informatie nog wel wordt
verzonden via de aansluiting MIDI OUT als er noten op
het toetsenbord worden gespeeld. Tegelijkertijd reageert
de interne toongenerator wel op MIDI-informatie die via
de aansluiting MIDI IN wordt ontvangen.
Instelbereik: ON/OFF
Normale instelling: ON
F7.4: (CLP-370/340)/F7.4: (CLP-S308/S306, CLP-330)
Programmawijziging ON/OFF
Normaal gesproken reageert het instrument op MIDI-
programmawijzigingsnummers die worden ontvangen
van een extern toetsenbord of ander MIDI-apparaat,
waardoor de overeenkomstig genummerde voice wordt
geselecteerd op het overeenkomstige kanaal (de
toetsenbordvoice verandert niet). Het instrument
verzendt normaal ook een MIDI-
programmawijzigingsnummer als een van zijn voices
wordt geselecteerd, waardoor de overeenkomstig
genummerde voice of het bijbehorende programma
wordt geselecteerd op het externe MIDI-apparaat, als
het apparaat is ingesteld op het ontvangen van en het
reageren op MIDI-programmawijzigingsnummers.
Met deze functie kunt u de ontvangst en verzending van
programmawijzigingsnummers annuleren, zodat voices
op het instrument kunnen worden geselecteerd zonder
het externe MIDI-apparaat te beïnvloeden.
Instelbereik: ON/OFF
Normale instelling: ON
F7.5: (CLP-370/340)/F7.5: (CLP-S308/S306, CLP-330)
Besturingswijziging ON/OFF
Normaal gesproken reageert de CLP-370/340/330, CLP-
S308/S306 op MIDI-besturingswijzigingsgegevens die
worden ontvangen van een extern MIDI-apparaat of -
toetsenbord, waardoor de voice op het bijbehorende
kanaal kan worden beïnvloed door pedaal- en andere
besturingsinstellingen die zijn ontvangen van het
besturende apparaat (de toetsenbordvoice wordt niet
beïnvloed).
De CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 verzendt tevens
MIDI-besturingswijzigingsinformatie als het pedaal of
andere besturingselementen worden bediend.
Met deze functie kunt u de ontvangst en verzending van
besturingswijzigingsdata annuleren, zodat bijvoorbeeld
het pedaal en andere besturingselementen van de CLP-
370/340/330, CLP-S308/S306 kunnen worden bediend
zonder dat dit invloed heeft op een extern MIDI-
apparaat.
Instelbereik: ON/OFF
Normale instelling: ON
OPMERKING
ALL:
Ontvangstmodus voor meerdere kanalen. Dit maakt gelijktijdige
ontvangst van verschillende partijen op alle 16 MIDI-kanalen
mogelijk, waardoor de Clavinova songdata met meerdere kanalen
kan ontvangen van F7.6 (CLP-370/340)/F6.6 (CLP-S308/S306, CLP-
330) of sequencer.
1&2:
Ontvangstmodus '1&2'. Dit maakt gelijktijdige ontvangst op alleen
kanaal 1 en 2 mogelijk, waardoor de Clavinova alleen de op kanaal
1 en 2 ontvangen songdata van een muziekcomputer of sequencer
af kan spelen.
OPMERKING
Programmawijzigingen en andere boodschappen dan
kanaalboodschappen die worden ontvangen, hebben geen invloed
op de paneelinstellingen van het instrument of wat er wordt
gespeeld op het toetsenbord.
OPMERKING
Er vindt geen MIDI-ontvangst plaats als de demomodus is
geactiveerd of tijdens file-handelingen.
OPMERKING
Zie het gedeelte 'MIDI-gegevensindeling' op de website voor
informatie over programmawijzigingsnummers voor elk van de
voices van het instrument.
http://www.yamaha.co.jp/manual/
OPMERKING
Raadpleeg voor informatie over besturingswijzigingen die kunnen
worden gebruikt met de CLP-370/340/330, CLP-S308/S306, het
gedeelte 'MIDI-gegevensindeling' in onze handleidingenbibliotheek
op de volgende website.
http://www.yamaha.co.jp/manual/