Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
Rechtstreekse internetverbinding (CLP-370/340, CLP-S308/S306)
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
49
Over de internetinstellingen
Via de speciale Yamaha-website kunt u makkelijk internetinstellingen voor uw
instrument configureren.
Als u een draadloze verbinding (met de draadloze USB-netwerkadapter) of een
kabelverbinding (met statisch IP-adres of proxyserver) gebruikt, moet u als volgt
internetinstellingen configureren.
Internetinstellingen
De eerste keer dat u de IDC (Internet Direct Connection, Rechtstreekse
internetverbinding) gebruikt, moet u de internetinstellingen configureren volgens
de onderstaande procedure.
Deze procedure wordt weergegeven om het laden te vergemakkelijken van het
instellingenbestand dat door de computer voor uw instrument is gemaakt. Als u deze
procedure volgt, hoeft u geen moeilijke configuratieacties uit te voeren, zoals het typen
van verschillende data op uw instrument.
Zie de volgende Yamaha-webpagina voor meer informatie:
http://music.yamaha.com/idc/
De bestanden met internetinstellingen maken
U moet de bestanden met internetinstellingen met uw computer op de speciale
Yamaha-webpagina maken voordat u de internetinstellingen configureert.
Ga voor meer informatie over het maken van de bestanden met internetinstellingen
naar de instructies op de Yamaha-webpagina:
http://music.yamaha.com/idc/
De bestanden met internetinstellingen laden
Met deze procedure kunt u internetinstellingen configureren door de bestanden met
internetinstellingen die u op de speciale Yamaha-webpagina hebt gemaakt, te uploaden
naar het instrument.
1. Activeer de functiemodus.
Zorg dat het USB-flashgeheugenapparaat met het opgeslagen bestand met
internetinstellingen met de naam 'config.n21' op het instrument is aangesloten
en druk op de knop [TEMPO/FUNCTION] zodat de indicator [FUNCTION]
oplicht.
OPMERKING
Als u een kabelverbinding (met
DHCP) of een draadloos netwerk
(met een draadloze
gameadapter) gebruikt, hoeft u
hier geen internetinstellingen
te configureren.
Het bestand met
internetinstellingen maken
Het bestand
opslaan in USB-
flashgeheugen
USB-
flashgeheugen
Het bestand
uploaden naar
het instrument
Toegang verkrijgen
tot de speciale
Yamaha-
website
OPMERKING
Er wordt een back-up gemaakt
van de internetinstellingen.
CLP
-
370
125 4
53
OPMERKING
U kunt de bestanden met
internetinstellingen (met de naam
'config.n21') op de speciale
Yamaha-webpagina maken.
OPMERKING
U kunt de laadmodus niet
activeren tijdens het afspelen van
een voicedemosong, als de
[REC]-knop is ingeschakeld of
tijdens het afspelen van de
gebruikerssong.
Procedure