Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
Uw spel opnemen
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
35
De aanvangsinstellingen wijzigen (data opgenomen
aan het begin van een song)
De aanvangsinstellingen (data die zijn opgenomen aan het begin van een song) kunnen na het
opnemen nog worden gewijzigd. Zo kunt u bijvoorbeeld na het opnemen de voice wijzigen om
een andere ambiance te creëren of het songtempo aanpassen aan uw smaak.
U kunt de volgende aanvangsinstellingen wijzigen.
Afzonderlijke partijen
•Voiceselectie
•[VARIATION] ON/OFF (CLP-370/340)
[REVERB]-diepte
[EFFECT]-diepte
•Voices voor duale modus
•Voices voor splitmodus (CLP-370/340)
•Diepte demper-/softpedaal
Gehele song
•Tempo
[REVERB]-type (inclusief UIT)
[EFFECT]-type (inclusief UIT)
1. Wijzig de instellingen via de paneelregelaars.
Als u bijvoorbeeld de opgenomen voice wilt wijzigen van [E. PIANO 1] in [E. PIANO
2]
, drukt u op de knop [E. PIANO 2].
2. Schakel de opnamemodus in en selecteer een partij om
de aanvangsinstellingen te wijzigen.
De indicator licht rood op. (Data die door twee partijen worden gedeeld, kunnen
via beide partijen worden gewijzigd.)
LET OP
Let er op dat u niet op de knop SONG [PLAY/PAUSE] of op een toets op het
toetsenbord drukt, omdat dan het opnemen wordt gestart en alle reeds opgenomen
data van de geselecteerde partij worden gewist.
3. Druk op de knop [REC] om de opnamemodus te verlaten.