Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
Gegevensback-up
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
78
Gegevensback-up
Ten behoeve van een maximale gegevensbeveiliging adviseert Yamaha u belangrijke gegevens op
te slaan op de computer met het programma Musicsoft Downloader (MSD). Hiermee kunt u een
handige back-up maken voor als het interne geheugen is beschadigd (raadpleeg de 'Installatiegids
voor de 'Accessory CD-ROM for Windows').
Gegevens die kunnen worden opgeslagen
• Paneelinstellingen en opgenomen gebruikerssongs
Het is mogelijk een back-up van de paneelinstellingen te maken via de back-upfuncties
(pagina 70). U kunt de paneelinstellingen en opgenomen gebruikerssongs opslaan als
één file.
• Externe songs die via de computer zijn ontvangen
Hieronder vallen externe songs die van de computer zijn opgeslagen met Musicsoft
Downloader.
1. Installeer het USB MIDI-stuurprogramma en het
programma MSD op uw computer (Windows) en
breng vervolgens een verbinding tot stand tussen
de computer en het instrument.
Zie de afzonderlijke Installation Guide voor instructies bij de installatie.
Zie pagina 75 voor aansluitdetails.
2. Verplaats de gegevens naar de computer.
Sla de file 'CLP-xxx.BUP' op 'System Drive' onder 'Electronic Musical
Instruments' op de computer op met het programma MSD.
De file 'CLP-xxx.BUP' bevat de paneelinstellingen en opgenomen
gebruikerssongs. Bovendien verplaatst u, als u de externe songs in het
instrument opslaat vanaf de computer, de songs vanuit 'Flash Memory' onder
'Electronic Musical Instruments' naar de computer via het programma MSD.
Raadpleeg de Help van MSD voor instructies bij het gebruik van dit
programma.
U kunt de instellingen herstellen en de songs laden in het instrument door het
bestand 'CLP-xxx.BUP' en de externe songs te verplaatsen naar de mappen
waarin u de files had opgeslagen.
OPMERKING
De file die wordt beschreven
onder nr. 1 aan de linkerkant kan
niet op een USB-opslagapparaat
worden opgeslagen (CLP-370/
340).
Procedure
OPMERKING
Als het programma MSD wordt
gestart op een computer die is
aangesloten op het instrument,
wordt 'con' (computeraansluiting)
weergegeven in de display. Als
deze aanduiding verschijnt, kunt
u het instrument niet bedienen.
OPMERKING
Musicsoft Downloader kan niet
worden gebruikt als het
instrument een van de volgende
statussen heeft:
Als de demomodus actief is.
Als songs worden afgespeeld.
Als de opnamemodus actief is.
Tijdens file-handelingen (een
van de indicators van de knop
[FILE] licht op).
OPMERKING
De paneelinstellingen en
gebruikerssongs (file CLP-
xxx.BUP) blijven beschikbaar in
het instrument nadat deze op de
computer zijn opgeslagen.