Yamaha CLP-S306 Electronic Keyboard User Manual


 
Gedetailleerde instellingen – [FUNCTION]
CLP-370/340/330, CLP-S308/S306 Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
70
Er wordt echter altijd een back-up gemaakt van de back-
upinstellingen zelf, van de inhoud van het geheugen van
de gebruikerssongrecorder en van de tekencode- en
internetinstellingen.
U kunt de back-upfunctie in- of uitschakelen
voor elke functiegroep (elk van de volgende
submodi).
1. Activeer de functiemodus en selecteer
(CLP-370/340)/ (CLP-S308/S306, CLP-
330).
2. Druk op de knop [+/YES] om de submodus
van de back-upfunctie te activeren en gebruik
vervolgens de knoppen [TEMPO/FUNCTION
, ] om de gewenste submodus te
selecteren.
Druk op de knop [–/NO] of [+/YES] om de
back-upfunctie aan of uit te zetten.
Submodus
F9.1:
(CLP-370/340)/F8.1: (CLP-S308/S306, CLP-330)
Voice
F9.2:
(CLP-370/340)/F8.2: (CLP-S308/S306, CLP-330)
MIDI
F9.3:
(CLP-370/340)/F8.3: (CLP-S308/S306, CLP-330)
Stemmen
F9.4:
(CLP-370/340)/F8.4: (CLP-S308/S306, CLP-330)
Overige
Instelbereik: ON/OFF
Normale instelling:
Vo ic e: OFF
MIDI – Overige: ON
Beschrijving van de submodi
F9.1:
(CLP-370/340)/F7.1: (CLP-S308/S306, CLP-330)
Voice
•Voice (toetsenbord, duale modus en splitmodus
<CLP-370/340>)
•Duale modus (ON/OFF, voice en functies in duale
modus voor elke voicecombinatie)
Splitmodus (CLP-370/340) (ON/OFF, voice en
splitfuncties voor elke voicecombinatie)
•Reverb (ON/OFF, type en diepte voor elke voice)
Effect (ON/OFF, type en diepte voor elke voice)
•Variatie (CLP-370/340) (voor elke voice)
•Aanslaggevoeligheid (inclusief het FIXED-volume)
•Metronoom (maat, volume < (CLP-370/340)/
(CLP-S308/S306, CLP-330)>)
F9.2: (CLP-370/340)/F7.2: (CLP-S308/S306, CLP-330)
MIDI
De MIDI functies ( <CLP-370/340>/
<CLP-S308/S306, CLP-330>)
(met uitzondering van de en <CLP-370/
340>/ en <CLP-S308/S306, CLP-330>)
F9.3: (CLP-370/340)/F7.3: (CLP-S308/S306, CLP-330)
Stemmen
•Transponeren
•Stemmen ( )
•Stemming (inclusief grondtoon) ( )
F9.4: (CLP-370/340)/F8.4: (CLP-S308/S306, CLP-330)
Overige
•Overige functies ( <CLP-370/340>/
<CLP-S308/S306, CLP-330>)
•Instelling voor BRILLIANCE
•DAMPER RES. ON/OFF en Depth
Als de song niet kan worden geselecteerd of geladen,
moet u mogelijk de instelling voor de lettertekencode
wijzigen.
Instelbereik: Int (Engels)/JA (Japans)
Normale instelling: Int
Raadpleeg pagina 46 – 53, 58 voor meer informatie over
het instellen van het LAN.
F8.
(CLP-370/340)
/ F7.
(CLP-S308/S306, CLP-330)
Back-upfuncties
TERMINOLOGIE
Back-up:
U kunt een back-up maken van bepaalde instellingen, zoals de
voiceselectie en het reverbtype, zodat ze niet verloren gaan als de
Clavinova wordt uitgezet
Als de back-upfunctie is ingeschakeld, worden de instellingen zoals
die zijn bij het uitzetten, vastgehouden. Als de back-upfunctie is
uitgeschakeld, worden de instellingen in het geheugen gewist als
het instrument wordt uitgezet. In dit geval worden, als u het
instrument aanzet, de standaardinstellingen (de
aanvangsinstellingen) gebruikt. (Het overzicht met
fabrieksinstellingen is te vinden op pagina 98.)
F8.5
(CLP-370/340)
/ F7.5
(CLP-S308/S306, CLP-330)
Lettertekencode
F9
.
(CLP-370/340)/ F8
.
(CLP-S308/S306)
LAN-instellingen